Singularitech

     


La creixent competitivitat i l’augment de la informació en mans del client exigeix que les empreses donin una atenció personalitzada, immediata i integral. Per poder complir aquests requisits necessitem tindre informació a temps real que ens doni control, processos automatitzats que disminueixin la burocràcia o les tasques de poc valor i un equip amb mentalitat digital i formació per utilitzar les últimes eines per poder correspondre les expectatives del client.
 
Singularitech ajuda a les empreses a digitalitzar els departaments comercials (marketing, vendes i postvenda) amb consultoría, formació i implantant les últimes eines del mercat per millorar els resultats i el rendiment


La creciente competitividad y el aumento de información en manos del cliente exige a las empresas dar una atención personalizada, inmediata e integral. Para poder cumplir estos requisitos necesitamos tener información en tiempo real que nos de control, procesos automatizados que disminuyan la burocracia o tareas de bajo valor y un equipo con mentalidad digital y formación para utilizar las últimas herramientas per poder corresponder las expectativas de los clientes

Singularitech ayuda a las empresas a digitalizar los departamentos comerciales (marketing, ventas y postventa) realizando consultaría, formación e implantando las últimas herramientas del mercado para mejorar los resultados y el desempeño.


Serveis - Servicios

Consultoria Hubspot - Consultoría Hubspot
  • CRM
  • Vendes, postvenda - Comercial, postventa
  • Digitalització - Digitalización© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.