Tecnetech

         

Consultoria tecnològica enfocada a la transformació digital. Acompanyem les empreses per trobar el proveïdor ideal a les vostres necessitats. 
Analitzem la necessitat valorant entre varies alternatives abans de presentar una solució al client. A més, ens encarreguem d'organitzar les reunions que siguin necessàries i estem presents en tot el procés d'implantació.  
Som experts en projectes relacionats amb solucions al núvol, ciberseguretat, telecomunicacions i màrqueting digital. No signem acords comercials amb cap proveïdor per la qual cosa son 100% neutrals i independents. 


Consultoría tecnológica enfocada a la transformación digital. Acompañamos las empresas para encontrar el proveedor ideal a sus necesidades. 
Analizamos la necesidad valorando entre varias alternativas antes de presentar una solución al cliente. Además, organizamos todas las reuniones que sean necesarias y estamos presentes durante todo el proceso de implantación.  
Somos expertos en proyectos relacionados con soluciones en la nube, ciberseguridad, telecomunicaciones y marketing digital. No firmamos acuerdos comerciales con ningún proveedor por lo que somos 100% neutrales e independientes. 

Serveis - Servicios

Assessoria tecnològica - Asesoría tecnológica 

Acompanyament en processos de transformació digital - Acompañamiento en procesos de transformación digital

Recerca de proveïdors - Búsqueda proveedores 


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.