Servicios 30Virtual

30Virtual és una via per trobar col·laboradors amb els quals compartir sinergies i activitats que millorin l'eficiència i l'eficàcia en el treball, conèixer altres agents de la cadena de valor o millorar la visibilitat de l'organització. Els seus serveis permeten ampliar la capacitat de participació en projectes transformadors, el desenvolupament nous productes / serveis o l'establiment d'aliances estratègiques.

A través de la Comunitat 30Virtual (xarxa de professionals, empreses, entitats) podem facilitar l'accés a un ampli portafoli de serveis que cobreix bona part de les necessitats de cadascuna de les àrees d'activitat de l'organització.


30Virtual es una vía para encontrar colaboradores con los que compartir sinergias y actividades que mejoren la eficiencia y la eficacia en el trabajo, conocer otros agentes de la cadena de valor o mejorar la visibilidad de la organización. Sus servicios permiten ampliar la capacidad de participación en proyectos transformadores, el desarrollo nuevos productos / servicios o el establecimiento de alianzas estratégicas. 

A través de la Comunidad 30Virtual (red de profesionales, empresas, entidades) podemos facilitar el acceso a un amplio portafolio de servicios que cubre buena parte de las necesidades de cada una de las áreas de actividad de la organización. 


Serveis de l'àrea...   Servicios del área...

         
         
         
         
         
         
         

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.