Scaleup Talk: VozTelecom t'explica com incrementar les vendes B2B i sortir a borsa

Descripción

Un dels reptes més importants per a una startup en els seus primers anys de vida és el d'obtenir finançament per poder executar l'estratègia comercial, que sempre requereix inversió abans d'obtenir un retorn.

Si bé en unes primeres etapes la inversió per validar els models comercials pot ser continguda, si realment volem créixer les necessitats de capital són importants i cal trobar els mecanismes adients per al seu finançament.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

23 de julio de 2021 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.