B2B i B2C, les principals plataformes marketplaces

Descripción

La pandèmia ha posat en relleu la necessitat de el desenvolupament professional d’una estratègia digital com a mecanisme més efectiu per a la internacionalització de tot tipus d’empreses. L’auge de el comerç electrònic com a nova realitat adoptada per consumidors de totes les edats i països obliga les empreses a posar en valor els seus productes i serveis mitjançant canals digitals, tal com estan fent altres empreses del nostre entorn europeu, i, sobretot, asiàtic, que veuen en Internet l’oportunitat definitiva per assolir clients, tant consumidors finals com empreses, de qualsevol lloc de l’món d’una manera escalable, efectiva en costos i amb resultats mesurables.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

16 de septiembre de 2021 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.