Brokerage Event de les convocatòries TIC d'Horizon Europe

Descripción

Ideal-ist, la xarxa de punts de contacte nacionals per a la investigació de les TIC, en col·laboració amb l’Enterprise Europe Network, us convida a participar en aquest Brokerage Event de reunions en línia en l'àmbit del clúster 4 - Digital, Indústria i Espai.

Mitjançant la plataforma B2Match podràs tenir reunions virtuals amb possibles socis i construir associacions de qualitat per participar en les convocatòries TIC del clúster 4 d'Horizon Europe.

Lugar de celebración
A definir
Fecha de celebración

21 de octubre de 2021

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.