Les aplicacions de la llum de sincrotró

Descripción

El Sincrotró ALBA és una infraestructura científica de tercera generació ubicada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona). A més a més, és la infraestructura més important de la zona del Mediterrani. Al seu interior es troba un complex accelerador d'electrons que ajuda a produir llum de sincotró. Aquesta energia és de 3GeV que s'aconsegueix mi, permet visualitzar l'estructura atòmica i molecular dels materials i estudiar les seves propietats. Altrament, gràcies a l'ALBA es generen unes 6.000 hores de llum anualment.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

24 de enero de 2022 (16:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.