Talent per a l'empresa: la dual internacional en el el sistema d'FP a Catalunya

Descripción

El talent és un dels elements clau per a la competitivitat de les empreses. Les soft skills s'han convertit en les competències més importants per treballar en el mercat laboral actual, cada cop més globalitzat. Les empreses identifiquen com a competències clau: la capacitat d'adaptació, el treball en equip, la resolució de conflictes, la resiliència i el coneixement d'idiomes estrangers.

El programa de mobilitat dual internacional ajuda a l'aprenent a assolir aquestes competències d'una forma natural en un context laboral real. També ajuda a l'empresa a disposar de professionals que coneguin els contextos socioeconòmic i tecnològics propis de l'empresa a Catalunya i dels seus col·laboradors a l'estranger.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

24 de enero de 2022 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.