Presentació de la nova convocatòria dels ajuts Startup Capital

Descripción

Startup Capital és un ajut directe per a startups tecnològiques emergents que necessiten finançament per dur a terme activitats de validació de la tecnologia, desenvolupar el seu producte o servei i validar hipòtesis del model de negoci i interès del mercat. 

L'ajut va dirigit a startups en fase inicial que necessitin un impuls per accedir a altres formes de finançament públiques i privades.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

16 de mayo de 2022 (15:30)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.