Oportunitats i reptes en Green economy

Descripción

Les licitacions transfrontereres són un repte encara més gran fora de la Unió Europea. Amb l'objectiu de reduir-ne la complexitat, Brussel·les disposa d'una combinació d'eines i legislació per superar les barreres a les quals s'enfronten les empreses, especialment les pimes.

El projecte Goose és una d'aquestes eines de la Unió Europea. Oferirà instruments i serveis especialitzats per accedir al client públic d'aquests països que no pertanyen a la UE, i en els sectors esmentats, prioritzats per les oportunitats reals de negoci que presenten.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

13 de diciembre de 2022 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.