Expandint horitzons: internacionalització digital en la indústria química

Descripción

L’ús dels canals online ha esdevingut una tendència creixent en les empreses B2B, i cada cop més compradors al món de la indústria els utilitzen per cercar nous productes i proveïdors. Per aquest motiu, és essencial que les empreses comptin amb un pla d’internacionalització digital que els permeti arribar a una audiència més amplia, fins i tot a escala global, per aconseguir expandir la seva presència al mercat.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

4 de octubre de 2023 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.