II Congrés TECNIO

Descripción

El II Congrés Tecnio congregarà la majoria dels agents de recerca de Catalunya dedicats a la transferència tecnològica. La jornada està també oberta a les empreses perquè puguin establir contactes amb aquest ecosistema de recerca i conèixer-lo més a fons.

L'agenda de la jornada constarà de continguts enfocats a presentar oportunitats de col·laboració entre els agents TECNIO i el sector empresarial, posant de manifest que la transferència de coneixement és una acció bidireccional.

Es posarà el focus en mostrar projectes col·laboratius de transferència de tecnologia amb empreses i es donarà un protagonisme especial al talent, explicant iniciatives emprenedores i com els doctorats industrials estan ajudant a fer més competitives les empreses.

Lugar de celebración
Casa Convalescència - Universitat de Vic
Carrer del Dr. Junyent, 3
08500, Vic
Fecha de celebración

23 de noviembre de 2023 (09:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.