Cerdanyola del Vallès (BSP, PRUAB, PTV) i el seu entorn: territori d'innovació

15 de mayo de 2020 Noticias

El Barcelona Synchrotron Park publicava fa una setmana l’article “Som territori d'innovació”  en el que es feia ressò del document “Strengthening the European Innovation Ecosystem via the enhanced involvement of Science Parks and other Areas of Innovation in the relevant EU strategies, policies and programmes” elaborat per la Divisió Europa de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació (IASP) en el marc del programa Horizon Europe de la Unió Europea i, en particular, sobre la iniciativa Enhanced EIC pilot del Consell Europeu de la Innovació que té com a objectiu “donar suport a innovadors de primer nivell, empresaris, petites empreses i científics amb idees brillants i ambició d’escalar-les internacionalment”.

Els parcs científics i les àrees d’innovació promouen activitats basades en connectar persones, afavoreixen el talent, creen xarxes i proporcionen espais adequats per créixer, per la qual cosa poden ser actors clau d’aquesta nova iniciativa de la UE, segons explica la IASP en el seu article.

Aquest document ofereix una oportunitat per recordar que Cerdanyola del Vallès i el seu entorn conformen justament el que s’anomena una Àrea d’Innovació. El Barcelona Synchrotron Park amb 1,4 M2 de sostre per a empreses innovadores i el seu icònic sincrotró ALBA, la major instal·lació científica del sud-oest d’Europa; la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 4.000 investigadors, 30 centres de recerca i el Parc de Recerca UAB; el Parc Tecnològic del Vallès, amb més de 100 empreses innovadores y el centre tecnològic EURECAT; els instituts i centres del CSIC (IMB-CNM, ICMAB, IIIA)...

A les organitzacions locals cal sumar altres institucions ubicades a les ciutats veïnes de Sant Cugat (ESADEcreapolis, Escoles Universitàries Gimbernat, Escola d’Arquitectura del Vallès), Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí) o Terrassa (LEITAT, UPC), així com un dens teixit industrial de més de 10.000 empreses en un radi de 7 km.

Es tracta sense cap mena de dubte d’un territori privilegiat que, gràcies a la concentració de talent i estructures interconnectades, permet l’emergència de noves idees i la conseqüent innovació que necessita l’economia. Una singularitat que no hauria de passar per alt als polítics de qualsevol partit ni als tècnics de l’Ajuntament a l’hora de definir quin model de desenvolupament socio-econòmic és vol per a Cerdanyola del Vallès.

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.