La UAB implanta una nova aplicació per a la gestió i visibilitat de la informació de la recerca

29 de septiembre de 2020 Noticias

La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en marxa EGRETA (Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència), un nou sistema de gestió de la informació de recerca que facilita alhora la visibilitat de la investigació de la Universitat a través d'un nou Portal de Recerca. La Universitat ha estat pionera a l'Estat en implantar aquest sistema, utilitzat per universitats i centres de recerca de prestigi d'arreu. 

EGRETA suposa avantatges substancials respecte a l’antic sistema de gestió de la producció científica, Eina, el contingut del qual ha estat migrat  al nou sistema. Permet gestionar la recerca des de l’inici fins al final del seu cicle de vida, mantenint actualitzades les dades de publicacions i altres activitats de recerca realitzades pel personal investigador. Facilita i agilitza la comunicació i l’accés en temps real a la informació compartida entre el PDI i el personal de gestió de la recerca en aspectes com l’estat dels projectes, les noves convocatòries i les sol·licituds presentades. I, alhora, serveix d’eina de suport a la presa de decisions als òrgans de govern, en oferir una visió general permanentment actualitzada de l’estat de la recerca i permetre l’elaboració d’informes i documents de treball.

La implantació d’EGRETA ha anat en paral·lel a la posada en marxa d’un Portal de Recerca de la UAB, que s’alimenta directament del nou sistema de gestió i que permet a tots els departaments, centres i instituts i personal docent i investigador disposar d’un espai propi per donar visibilitat pública als seus perfils professionals i a la seva investigació. (veure noticia completa

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.