Nou Reial Decret-llei que regula el treball a distància

28 de septiembre de 2020 Noticias

El Govern de l’Estat ha aprovat el Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (BOE núm. 253, de 23/09/2020) que regula el teletreball després d'haver arribat a un acord amb els agents socials; i que atorga a les persones treballadores a distància els mateixos drets que les que treballen presencialment a l'empresa i es fonamenta en l'acord entre treballadors i empreses. 

Del seu articulat destaquem:

  • S'entendrà com a teletreball regular aquell que es presti, dins d'un període de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada.
  • S'ha d'acordar per escrit entre el treballador i l'empresa, registrar-se a l'oficina d'ocupació i lliurar als representants dels treballadors.
  • No pot imposar-se mitjançant una modificació substancial de les condicions de treball ni podrà ser causa d'acomiadament la negativa del treballador a treballar a distància.
  • S'haurà de regular en l'acord l'exercici de la reversibilitat (tornada a la feina presencial després d'acordar el treball a distància), el dret a la desconnexió, la identificació dels llocs de treball i funcions, la durada màxima del teletreball, entre d'altres.
  • El Reial Decret-llei contempla el dret a l'abonament i compensació de despeses ja que el treballador no assumirà cap despesa relacionada amb els equips, eines, mitjans i consumibles vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.
  • El teletreballador podrà flexibilitzar l'horari segons s'acordi amb l'empresa.
  • Es regula, així mateix, el dret al registre horari adequat, amb el moment d'inici i finalització de la jornada, i el dret a la prevenció de riscos laborals, tenint en compte les característiques d'aquesta modalitat de treball.
  • La utilització de mitjans telemàtics i el control de la prestació laboral haurà de garantir el dret a la intimitat i a la protecció de dades, així com el dret a la desconnexió digital fora de l'horari de treball.
Conseqüentment, treballar mitja jornada des de casa o fins i tot un dia sencer de tant en tant no serà considerat teletreball, sinó un element de flexibilitat que es reconeix als treballadors

Finalment, el nou RDL també preveu la pròrroga del Pla MECUIDA que romandrà vigent fins el 31 de gener de 2021 (veure Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, BOE núm. 73, de 18/03/ 2020

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.