Entra en funcionament la barrera hidràulica de l’antic abocador de Can Planas al Parc de l’Alba

9 de octubre de 2020 Noticias

El Parc de l’Alba, la zona empresarial del qual es coneix com Barcelona Synchrotron Park, preveu  una xarxa de zones verdes (la meitat de la superfície  total del Parc) amb un emblemàtic corredor biològic i també una futura àrea residencial.

Un antic abocador, anomenat Can Planas, ubicat a les zones verdes del Parc, està en fase de remediació amb una primera actuació, una barrera hidràulica que ha entrat en funcionament el 23 de setembre passat.

L’abocador de Can Planas és un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta, entre les dècades dels 70 i els 90, per residus de diversa tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de m3. L’any 1995, va ser clausurat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, des d’aleshores, s’encarrega de la fase de postclausura. 

Sobre la base de les actuacions proposades pels dictàmens hidrogeològic i de gasos i l’anàlisi quantitativa de riscos, l’AMB ha executat l’obra de la barrera hidràulica que ha de minimitzar l’entrada d’aigua neta subterrània a l’abocador, reduint així la sortida de lixiviats aigües avall i pel dren de Can Planas.

La posada en funcionament de la barrera hidràulica s’ha realitzat seguint el protocol establert i validat per l’ACA que incorpora també un protocol d’arrencada i aturada del bombament en funció dels valors mesurats dels nivells freàtics, la conductivitat elèctrica i el control analític complet de l’aigua subterrània.

Aquesta actuació és el primer pas per a la millora de l’entorn de l’abocador de Can Planas, que seguirà amb la instal·lació d’una capa de segellat superficial, entre d'altres actuacions de millora, i la posterior i definitiva implementació del Parc de la Plana del Castell. El reciclatge de sòls desenvolupant noves zones verdes en condicions de seguretat i salut per als ciutadans i el medi ambient juga un paper central en la governança sostenible del sòl com a recurs natural estratègic i es troba dintre dels objectius del 7è Programa d'Acció del Medi Ambient de la Unió Europea.  (+Info

Leer artículo en castellano

Notícies relacionades

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.