El Parc de l'Alba presenta una experiència de restauració ambiental a un projecte de l’Organització Mundial de la Salut

23 de octubre de 2020 Noticias

El Parc de l’Alba, la zona empresarial del qual es coneix com Barcelona Synchrotron Park, participa en un projecte del Programa d’Avaluació d’Impacte en Salut i Medi Ambient del Centre Europeu de Medi Ambient i Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que té com a objectiu analitzar el redesenvolupament d’emplaçaments contaminats.

El projecte enfoca el repte des de tres vessants:

  • Recull de casos pràctics i lliçons apreses. 
  • Revisió d’evidències dels efectes en medi ambient, salut i equitat en la conversió i remediació d’espais contaminats.
  • Anàlisi dels processos d’avaluació d’impacte (AAE, AIA, AIS, HHRA, HBM*) amb relació a la remediació i posterior reutilització d’espais contaminats.
L’objectiu del projecte és desenvolupar eines per tal que les administracions europees locals i regionals, que són qui suporten directament el repte i la problemàtica, gestionin aquests projectes de redesenvolupament de forma efectiva y segura, protegint la salut i el medi ambient.

En aquest projecte de l’OMS, el Parc de l’Alba aporta la seva experiència amb la restauració d’Àrids Catalunya, una antiga argilera de 4 ha que es troba dins el perímetre del Parc. Explotada fins als anys setanta i omplerta amb diferents tipus de residus, bàsicament restes de construcció, inclòs amiant, aquesta argilera transformada en abocador no controlat representava un problema per al medi ambient i la salut.

El 2010, l’argilera va ser restaurada i seguidament reurbanitzada. Actualment, el recinte està totalment restaurat i reforestat amb un mirador i nous camins senyalitzats per a un ús públic i, des del 2012, forma part oficialment del corredor verd del Parc de l’Alba.

En aquesta interessant experiència, el Parc de l’Alba ha empatitzat totalment amb els altres casos d’estudi analitzats d’arreu d’Europa, compartint els punts febles i els punts forts, i satisfet de poder contribuir a reforçar les eines perquè la reutilització d’espais contaminats es faci en condicions de seguretat i salut per a les persones i el medi ambient.

Leer noticia en castellano

Notícies relacionades

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.