Informe d’internacionalització "Anàlisi de les empreses exportadores regulars catalanes 2019"

23 de diciembre de 2020 Noticias

L’any 2019 Catalunya ha assolit el setè any consecutiu de rècord d’empreses exportadores regulars, amb un total de 17.309 (el 32,7% del total de les de l’Estat). La importància de les empreses exportadores regulars, aquelles que venen a l’exterior almenys durant els darrers quatre anys, és cabdal per a l’economia catalana. Representen el 35,7% del total d’empreses catalanes que fan negoci a l’exterior (n’hi ha més de 48.000), però aquestes 17.309 concentren el 93,1% del total de les exportacions catalanes. Totes aquestes dades es recullen a l’Anàlisi de les empreses exportadores regulars catalanes 2019 elaborat per ACCIÓ, la agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

Més enllà del nombre total d’exportadores regulars, Catalunya també ha assolit durant el 2019 un nou rècord (per novè any consecutiu) entre aquelles que exporten més de 5 milions d’euros, que arriben a les 1.608. Aquestes representen el 28,5% del total de les de l’Estat i concentren el 82,9% de totes les exportacions catalanes.

Altres dades significatives són:

  • Si s’observa el volum mitjà de vendes per empresa es comprova que les 1.608 que exporten més de 5 milions d’euros tenen una mitjana de vendes anuals a l’exterior de 38,1 milions d’euros. Una xifra molt superior a la mitjana de la resta d’empreses exportadores regulars, que frega el mig milió d’euros (481.000 €). Per contra, les empreses exportadores no regulars registren una mitjana de vendes a l’estranger per valor de 164.000 euros.
  • El creixement d’empreses exportadores regulars del 2019 s’explica bàsicament per les vendes a l’Amèrica del Nord, on 205 noves empreses catalanes hi fan negoci de forma regular. També augmenten a l’Àfrica (+52), Oceania (+45) i l’Àsia (+26). Per països, els que mostren un major creixement són els Estats Units (+154), el Canadà (+94) i el Marroc (+86); seguits de mercats de l’est d’Europa com Polònia, Croàcia i Romania.
  • També creix la diversificació geogràfica entre les exportadores regulars fins als 4,7 països de mitjana, en bona part gràcies a les vendes a països de la UE. De fet, dins d’aquest espai, les empreses catalanes exporten de mitjana a 6 països.
  • Per sectors, el químic i l’alimentació són els grans responsables de l’augment d’empreses exportadores regulars a Catalunya. Tot i així, la maquinària i la metal·lúrgia segueixen sent els que representen un volum més elevat.
  • Entre les 10 primeres empreses exportadores regulars els sectors més rellevants són els vehicles, el refinament de petroli, els productes farmacèutics, la informàtica i l’electrònica.
Descarregar l’informe 

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.