Informe econòmic del sector de residus a Catalunya

30 de diciembre de 2020 Noticias

L’Agència de Residus de Catalunya ha dut a terme, el 2020, juntament amb la Fundació Fòrum Ambiental i el suport tècnic d’Inèdit, un informe en què es pretén determinar quin és el pes del sector dels residus a l’economia catalana.

Com a gestió dels residus s’han considerat les operacions que abasten des de la recollida fins a la valorització i/o eliminació dels residus. D’altra banda, pel que fa als gestors de residus, s’han inclòs les empreses que es dediquen als residus industrials, les que duen a terme l’activitat a l’àmbit dels residus municipals, les empreses que gestionen residus ramaders, així com les que es dediquen als residus de la construcció.

Cal puntualitzar que a l’informe (realitzat principalment amb dades de l’any 2018) té en compte totes les activitats de gestió dels residus que tenen lloc a Catalunya, independentment d’on estigui situada la seu social de les empreses gestores de residus.

L’estudi destaca:

 • L’ecosistema d’agents del sector dels residus a Catalunya és sòlid i divers, amb una combinació d’organitzacions de tot tipus que inclou entitats de referència a nivell global.
 • Es tracta d’un sector amb futur, que mostra una tendència creixent, i deixa enrere la imatge marginal per posicionar-se com a motor i peça clau en la transformació del model econòmic cap a la circularitat.
 • Les activitats del sector ajuden a fixar el teixit productiu en el nostre territori, en tractar-se d’activitats de proximitat, no deslocalitzables, amb un alt potencial industrial i cada vegada més tecnificades. 
 • Els límits del sector cada vegada són més difusos, amb una creixent diversificació d’activitats més enllà de les tradicionalment associades a la gestió dels residus, com el disseny o la fabricació, abraçant cada vegada més els principis de l’economia circular
 • Es tracta d’un sector amb futur, que mostra una tendència creixent, ajuden a fixar el teixit productiu en el nostre territori
 • Des del punt de vista econòmic, les principals conclusions són:
  • El Valor Afegit Brut (VAB) del sector de gestió de residus a Catalunya ascendeix a 1.268 milions d’euros, el qual equival a un 2,9% del VAB industrial català.
  • Es tracta d’un sector en creixement, que guanya pes i protagonisme a mesura que les seves activitats s’amplien i es diversifiquen, amb un augment de la seva contribució relativa al VAB industrial d’un 37% en els darrers 20 anys.
  • La xifra de negoci del sector a Catalunya ascendeix a 5.602 milions d’euros, un 23% del qual es transforma en Valor Afegit Brut.
  • La rendibilitat econòmica del sector es situa en el 5,05%, xifra comparable a altres sectors industrials del nostre entorn.
  • L’ocupació directa del sector és de 36.163 llocs de treball, ocupats en un 19% per dones (xifra menor a la mitjana de la indústria catalana). 

Descarregar l’informe

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.