Ja es poden demanar els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

21 de junio de 2021 Noticias

Fins el dimecres 30 de juny ja es poden demanar els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19, que destinaran 993M € a prop de 190.000 empreses i autònoms de 191 sectors d'activitat.

L'ajut està pensat per a empreses afectades per la pandèmia que són viables i han patit un endeutament: fins a 3.000 € a empreses i autònoms que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’IRPF; de 4.000 a 200.000 € a empreses i autònoms, amb una caiguda de la facturació el 2020 d’almenys el 30% respecte 2019.

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que s'hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021; i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic. (+Info

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.