Descansar, llegir, aprendre! · Descansar, leer, aprender

13 de agosto de 2021 Noticias

L'equip del 30Virtual estem de vacances per poder descansar i tornar amb més energia i noves idees... però ens plau recomanar-vos contingut per llegir aquesta setmana mentre gaudiu de la platja o la muntanya: sectors, tecnologies, estudis, informes, tendències...

El equipo del 30Virtual estamos de vacaciones para poder descansar y volver con más energía y nuevas ideas ... pero nos complace recomendarle contenido para leer esta semana mientras disfrutas de la playa o la montaña: sectores, tecnologías, estudios, informes, tendencias...

Publicat el III Estudi Smart Industry 4.0 a Espanya, 2020 que elabora l'Observatori de la lndústria 4.0 
Publicado el III Estudio Smart Industry 4.0 en España, 2020 que elabora el Observatorio de la lndustria 4.0  
Publicat / publicado en 30Virtual el… 15/12/2020

Informe sectorial "Les ciències de la vida a Catalunya"  
Informe sectorial "Las ciencias de la vida en Catalunya"  
Publicat / publicado en 30Virtual el… 16/12/2020

Informe d’internacionalització "Anàlisi de les empreses exportadores regulars catalanes 2019" 
Informe de internacionalización "Análisis de las empresas exportadoras regulares catalanas 2019" 
Publicat / publicado en 30Virtual el… 23/12/2020

Informe econòmic del sector de residus a Catalunya  
Informe económico del sector de residuos en Cataluña 
Publicat / publicado en 30Virtual el… 30/12/2020

Informe tecnològic "La ciberseguretat a Catalunya" 
Informe tecnológico "La ciberseguridad en Catalunya" 
Publicat / publicado en 30Virtual el… 05/01/2021

Informe d'innovació "SME Instrument a Catalunya (Balanç 2014-2020)" 
Informe de innovación "SME Instrument a Catalunya (Balanç 2014-2020)" 
Publicat / publicado en 30Virtual el… 19/01/2021

Informe de Vigilància Tecnològica " Apps de salut" 
Informe de Vigilancia Tecnológica "Apps de Salud" 
Publicat / publicado en 30Virtual el… 08/03/2021© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.