El CIESC manifesta la seva preocupació per la situació de la FP a Catalunya i l’afectació en el teixit empresarial i la reactivació econòmica

13 de septiembre de 2021 Noticias

Davant la darreres dades sobre la manca de places de FP per a atendre les sol·licituds de les especialitats preferides pels alumnes, el Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) manifesta que :

  • Aquesta situació és producte d’uns dèficits que s’arrosseguen des de fa anys, tal com s’ha anat insistint des de totes les organitzacions empresarials, i que en motiu de la Covid encara s’han evidenciat i agreujat més.
  • En aquest sentit, recordem que una Enquesta de l’Idescat sobre Formació Professional i Empresa, del 4rt trimestre de 2019, constatava que durant el període 2016-2019:
    • o un 40,8% dels establiments afirmaven tenir dificultats per contractar personal adequat a un lloc de treball
    • o un 53,7% afirmaven que la dificultat provenia de la manca de qualificació del personal.
  • Per aquest motiu des del CIESC insistim en la necessitat de crear un model de FP a Catalunya que es fonamenti en l’àmbit socioeconòmic i amb la col·laboració i participació dels agents empresarials, i que no estigui supeditat als itineraris i criteris de la Conselleria d’Educació. La formació professionalitzadora s’ha de desvincular dels ensenyaments obligatoris, ha de tenir una governança pròpia i se’l ha de dotar dels recursos suficients.
  • També volem subratllar que el fet de no poder atendre les vocacions de professionalització i requalificació dels alumnes interessats en la FP és un factor que empobreix tot el sistema social i econòmic del país donat que afavoreix la desmotivació, absentisme i poca qualificació, tant d’aptituds com d’actituds, dels nostres joves.
Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.