L'últim informe sobre la confiança empresarial en l'àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes manté una evolució positiva però perd força respecte trimestres anteriors

23 de noviembre de 2021 Noticias

L'Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal.lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell amb la col·laboració del CIESC, han presentat els resultats de la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial amb les valoracions del tercer trimestre de 2021 i les expectatives per al quart trimestre de 2021.

Algunes de les principals conclusions són:

 • L’Índex de Confiança Empresarial per al quart trimestre de 2021 a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes manté una evolució positiva però perd força respecte els ritmes de recuperació dels trimestres anteriors : la variació trimestral baixa del 9,8% a l’1,5% i la interanual del 47,3% passa a ser ara del 27,2% (la comparativa amb fa un any ja es va normalitzant després de les mesures més dures de tancament d’activitats degut a la primer onada de la pandèmia de la Covid19).
 • Pel que fa a la persistència de les afectacions derivades de la Covid19, hem de destacar com a resultats específics d’aquesta enquesta que durant el tercer trimestre de 2021 :
  • Un 29,4% de les respostes empresarials manifesten que encara pateixen algun tipus d’ afectació derivada de la Covid19.
  • Els tipus d’impactes més destacats pels establiments afectats són: disminució de la facturació (53,8%), augment de la complexitat dels processos degut a les mesures de protecció, higiene o prevenció (53,8%) i dificultat de disposar d’aprovisionaments (49,0%).
  • Per als establiments on la facturació ha disminuït, el percentatge de pèrdua de facturació és del -23,3%.
  • Un 49,1% de les respostes empresarials en el cas de disminució de la facturació preveuen una recuperació de les vendes en un termini de més d’1 any, i un 16,4% manifesten probabilitats de tancament.
  • Un 45,53% del total han aplicat ERTO des de l’inici de l’estat d’alarma...
  • ... i un 86% ja han retornat a l’activitat.
 • La valoració empresarial de la marxa del negoci va registrar una recuperació important al llarg del segon trimestre d’ enguany i en aquest tercer trimestre de 2021 presenta una evolució positiva però més moderada: el saldo per al conjunt de l’economia de l’àmbit passa de 7,0 a 10,6 punts. L’augment de 3,6 punts havia estat de 20,2 en l’enquesta anterior.
 • Les respostes positives segueixen evolucionant a l’alça: un 30,7% del total han manifestat una evolució d’increment de la xifra de negoci, percentatge superior al de l’enquesta anterior, i això permet seguir amb una recuperació del saldo.
 • Tots els sectors presenten saldos positius però mentre que el de la resta de serveis ha augmentat en 16,4 punts respecte de l’anterior, a la indústria i construcció i al comerç els saldos han retrocedit (-1,7 i -4,1 punts respectivament). Aquest comportament s’explica pel fet que les respostes optimistes han incrementat a la resta de serveis, i en canvi s’han estancat en tots els altres sectors d’activitat.
 • Les expectatives empresarials per al quart trimestre de 2021 en el conjunt de sectors apunten un manteniment de la recuperació però amb una evolució menys dinàmica i un estancament de les respostes optimistes. El saldo millora en dos punts i es situa en 11,4. L’augment en l’anterior enquesta havia estat de 16,7 punts. El 56,3% de respostes preveuen mantenir l’activitat i un 27,6% esperen incrementar-la.
Leer noticia en castellano© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.