Nous ajuts a la implantació d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables a Catalunya

15 de diciembre de 2021 Noticias

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la esperada convocatòria dels Ajus per a les actuacions d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables. Gestionat per l’ Institut Català d’Energia (ICAEN), consisteixen en sis programes d’incentius dirigits a... 


instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge,
instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents,
instal·lacions d’energies renovables tèrmiques.

Dotat amb 112 milions d’euros, els interessats poden presentar sol·licituds des del 15 de desembre de 2021, i fins a esgotar dotació o com a màxim fins al 31/12/2023, havent de presentar la justificació de la inversió 18 mesos després de la resolució de la concessió.

Els destinataris de l'ajut són diversos: gestors de polígons industrials de naturalesa pública o privada; empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia; empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics; comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia; comunitats de propietaris; sector públic; persones físiques... Un parell d'exemples són:

Empreses
 • Sectors: serveis, indústria i altres sectors CNAE, amb o sense emmagatzematge.
 • Efecte incentiu: actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut.
 • Intensitat de l’ajut:
  • Gran empresa: del 15% al 45%.
  • Mitjana empresa: del 25% al 55%.
  • Petita empresa: del 35% al 65%.

Residencial (particulars)
 • Instal·lacions: solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica
 • Efecte incentiu: actuacions iniciades amb posterioritat a l’1 de juliol de 2021 (inclòs).
 • Requisits tècnics: Mínim 80% de l’electricitat generada per la instal·lació cal ésser autoconsumida, per a projectes igual o superior a 2,63 kWp
 • Intensitat de l’ajut: diversos trams
 • Potència de la instal·lació  <= 10 kWp ; 600 €/kWp

Val a dir que en la relació de despeses elegibles figuren les destinades a la tramitació de la sol·licitud i posterior justificació (informe d'auditor) de les actuacions; així com l'eliminació de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines.

Tots aquells que estiguin interessats en aquesta iniciativa sapigueu que a la Comunitat 30Virtual trobareu professionals i empreses amb experiència contrastada en la elaboració de projectes, presentació de les sol·licituds d'ajuts, i la elaboració de les memòries justificatives (tècniques i econòmiques).

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.