La Cambra d'Espanya publica un Observatori de Competitivitat Empresarial dedicat a la Cooperació Empresarial

7 de enero de 2022 Noticias

L'Observatori de Competitivitat Empresarial és una iniciativa de la Cambra de Comerç d'Espanya que té com a objectiu contribuir al coneixement i la valoració de la capacitat competitiva del nostre teixit empresarial.

L'Observatori estudia periòdicament diversos factors o àmbits clau per a la competitivitat empresarial, amb una anàlisi específica.

El #7 es dedica a la Cooperació Empresarial i s'ha desenvolupat sobre la base dels resultats d'una enquesta ad hoc duta a terme per les Cambres de Comerç espanyoles, en què es va extreure informació qualitativa del teixit empresarial sobre la cooperació amb grans empreses, els avantatges i els inconvenients i els efectes d'aquesta pràctica en el creixement de les companyies. (veure Obserbatori #7

Les principals conclusions són:

  • El 23% de les empreses espanyoles han establert algun tipus de cooperació amb grans companyies, mentre que el 40% no ha cooperat amb grans empreses, tot i que considera que podria ser interessant per al negoci.
  • Hi ha una relació directa entre la dimensió de l‟empresa i el seu interès per la cooperació amb grans companyies. El 68,7% de les empreses considera que cooperar amb grans companyies tindria un efecte positiu en el creixement de la seva mida.
  • El principal avantatge de col·laborar amb grans firmes es deriva del millor accés a canals de venda consolidats (45,3% de les empreses ho assenyala), seguit de la disposició de noves tecnologies, coneixement i innovació, a més de beneficiar-ne l'expansió internacional i la penetració en nous mercats.
Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.