Programa Kit digital (I): La figura de l'agent digitalitzador

10 de enero de 2022 Noticias

Contingut actualitzat l'11 de gener e 2021

El BOE va publicar el 30 de desembre del 2021 les bases que regulen la concessió d'ajuts a pimes i autònoms per a l'adopció de serveis digitals en el marc del programa 'Kit Digital' (+Info

El programa compta amb un pressupost de 3.067 milions d'euros per al període 2021-2023, per facilitar que les pimes i els autònoms adoptin solucions de digitalització en diversos àmbits, com la presència a Internet, el comerç electrònic, la gestió de xarxes socials, la digitalització de les relacions amb els clients, el business intelligence i analítica, la implantació de la factura electrònica, els serveis i les eines d'oficina virtual, les comunicacions segures i la ciberseguretat.

L'ordre de bases del 'Kit Digital' especifica que quan es llencin les convocatòries, en funció del nombre d'empleats, les empreses podran accedir a ajuts de 12.000 euros, en cas de tenir entre 10 i 50 empleats; 6.000 euros, per a aquelles entre 9 i 3 empleats; i 2.000 euros, per a les de menys de 3 i cap empleat.

La figura de l'agent digitalitzador

Les solucions i serveis de digitalització per a pimes i autònoms seran ofertes per entitats adherides al programa 'Kit Digital', que es convertiran en 'agents digitalitzadors'. Les companyies interessades a ser identificats com a agent digitalitzador poden ja adherir-se a través de la seu electrònica de Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Les solucions i serveis de digitalització per a pimes i autònoms seran ofertes per entitats adherides al programa 'Kit Digital', que es convertiran en 'agents digitalitzadors'. Les companyies interessades a ser identificats com a agent digitalitzador poden ja adherir-se a través de la seu electrònica de Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital. La convocatòria es va obrir l'11 de gener i estarà oberta fins que s'acabi la vigència del Programa Kit Digital.

Els requisits per ser Agent Digitalitzats Adherit són:
  • Tenir domicili fiscal a Espanya.
  • Tindre una antiguitat mínima de 2 anys en el desenvolupament de la seua activitat.
  • Haver aconseguit una facturació acumulada d'almenys 100.000 € en els dos anys anteriors al moment de la presentació de la sol·licitud d'adhesió, o 50.000 €, l'any anterior, en projectes similars als que s'han de desenvolupar per als beneficiaris en qualsevol de les categories de solucions de digitalització.
    • En el cas dels autònoms sense treballadors a càrrec seu, la facturació acumulada haurà de ser d'almenys 70.000 € en els dos anys anteriors al moment de la presentació de la sol·licitud d'adhesió. O 35.000 € l'any anterior.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • No tindre consideració d'empresa en crisi.
  • Tenir la condició d'empresa, segons la definició que figura a l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
Amb l'objectiu de facilitar a les pimes i els professionals autònoms l'accés a les ajudes, els agents digitalitzadors adherits podran col·laborar en les tasques de sol·licitud i seran ells els que presentin tota la documentació justificativa.

Les pimes i autònoms podran informar-se dels agents digitalitzadors adherits a la web oficial www.acelerapyme.es

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.