La Comunitat 30Virtual opina (2)

10 de agosto de 2022 Noticias

L'equip del 30Virtual estem de vacances per poder descansar i tornar amb més energia i noves idees... però ens plau proposar-vos la re-lectura d’alguns articles dels nostres col·laboradors publicats aquesta temporada...

El equipo del 30Virtual estamos de vacaciones para poder descansar y volver con más energía y nuevas ideas... pero nos complace proponeros la re-lectura de algunos artículos de nuestros colaboradores publicados esta temporada...

Àngels Méndez Rodríguez, Consultora Proyectos de Implantación de Rótulos Namar, S.L. 
Et retoles? O et retolen?  
¿Te rotulas? O ¿te rotulan?  
Publicat / publicado en 30Virtual el 28-10-2021

Qonexa
El 6G, la revolució que canviarà les nostres vides  
El 6G, la revolución que cambiará nuestras vidas  
Publicat / publicado en 30Virtual el 12-01-2022

Ramón Morral Soldevila, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la UAB
El Projecte de Llei de reforma del Text Refós de Llei Concursal: els plans de reestructuració com a nou intent de salvar el teixit empresarial  
El Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de Ley Concursal: los planes de reestructuración como nuevo intento de salvar el tejido empresarial 
Publicat / publicado en 30Virtual el 08-02-2022

Xavier Garriga Fortuño, Director 30Virtual.net 
“La mobilitat a Cerdanyola: tot segueix igual!”  
“La movilidad en Cerdanyola: ¡todo sigue igual!”  
Publicat / publicado en 30Virtual el 03-12-2021

Mariam Rodríguez, Consultora de TotalRisk
Termini per disposar d’un pla d’igualtat i els riscos de no cumplir-lo 
Fecha límite para tener un plan de Igualdad y los riesgos de no cumplirlo  
Publicat / publicado en 30Virtual el 05-04-2022


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.