Responsabilitat Social Corporativa: nous temps, nous riscos

20 de septiembre de 2022 Noticias

El context de l’empresa actual ha fet canviar l’actitud de les empreses davant els riscos. Això es una afirmació que anem repetint en els nostres articles.
Segon l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), la RSC és “una forma de dirigir les empreses basades en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clientes, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general”.

Fa 20 anys, les empreses actuaven reactivament al risc: desprès de no haver-hi actuat èticament, feien alguna acció per netejar la imatge i amb això n’hi havia prou. Una mala praxi d’una empresa, una denúncia formal o una mala gestió de recursos arribaven a un cercle reduir de stakeholders, per la qual cosa sobre l’empresa era més o menys controlable i reconduïble. 

Les empreses “donaven” perquè prèviament havien “tret”

Actualment, això ha canviat radicalment. S’ha produït un canvi cultural en la percepció dels riscos, a causa d’un canvi en el context de les organitzacions. La globalització, els sistemes d’informació, les xarxes socials... representen un nou escenari en el món empresarial, on les notícies, verídiques o no, es transmeten a tots els stakeholders de manera casi immediata i de manera incontrolada.

Per aquest motiu, la concepció de RSC, ja no és reactiva sinó proactiva. Ara les empreses que subscriuen la RSC accepten realitzar actuacions per “donar” a la societat.

De fet, la RSC es una oportunitat de generació de recursos econòmics derivats de l’atracció de talent que vol entrar a formar part de l’empresa i de generació de negocis per la difusió positiva de la marca.

Aquesta actitud proactiva de les organitzacions respecte a un risc nou que s’ha presentat, i que l’ha convertit en una oportunitat, revela que la maduresa d’anàlisis i gestió de riscos comporta beneficis a curt i llarg termini.

A llarg del termini, com els descrits anteriors i a curt termini, perquè un treballador “feliç i satisfet” és més proactiu. Així de simple.

D’altra banda, recentment s’ha modificat el Codi de Comerç (Llei 11/2018 de 28 de desembre)  per afegir un nou requisit legal a empreses amb més de 500 treballadors o considerades d’interès públic.

Se ha modificat i ampliat l’article 49 del mateix, obligant a aquest tipus d’empresa, a presentar l’estat d’informació no financera que inclou “l’impacte de la seva activitat respecte, al menys, en qüestions mediambientals i socials, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, en el seu cas, s’hagin adoptat per afavorir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, la no discriminació e inclusió de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal.

És a dir, que l’Estat obligarà a les empreses descrites, a presentar un estat de Responsabilitat Social Corporativa davant de l’Administració, al final de cada exercici, pel que hauran d’integrar la RSC a la seva gestió empresarial.

Tot i que el requisit legal, només afectarà un tipus d’empresa determinada, qui no apliqui la RSC en el seu negoci, patirà les conseqüències, potser no a curt termini, però si en un futur, ja que no haurà tingut en compte un risc inherent al context empresarial actual.

De tot això, en trèiem dues conclusions:

  • Les empreses han de gestionar responsablement i ser conseqüents per tractar aquell nou risc que ha aparegut al context empresarial per no patir les conseqüències.
  • Per fer negocis i continuar al mercat, les empreses s’han de guanyar la acceptació social.

Montserrat Sardina
Auditora, consultora y formadora en gestión empresarial
TotalRisk

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.