La importància de la ciberseguretat en les Smart Cities

27 de septiembre de 2022 Noticias

L'adopció tecnològica per part de les ciutats, ha anat augmentant durant els últims anys. Les smart cities permeten proporcionar uns millors serveis als ciutadans, optimitzar els recursos i estalviar diners. Arribar a aquesta millora de qualitat de vida no seria possible sense les TIC, ja que asseguren un desenvolupament econòmic, social i ambientalment sostenible. Per tant, cal destacar la importància de la ciberseguretat per poder desenvolupar ciutats intel·ligents.

Què vol dir smart city?
La definició del Parlament Europeu de smart city és ''una ciutat que busca abordar les qüestions públiques a través de solucions basades en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) sobre la base d'una col·laboració municipal amb múltiples parts interessades''. 

Què permet una ciutat intel·ligent?
Les ciutats intel·ligents permeten la interactuació dels ciutadans amb la ciutat de forma multidisciplinària. Aquestes s'adapten en temps real a les seves necessitats, de manera eficient; ofereixen dades obertes, solucions i serveis orientats als ciutadans; poden resoldre efectes de creixement de les ciutats, en àmbits públics i privats, gràcies a la integració d'infraestructures amb sistemes de gestió intel·ligent.

Com s’estructura una smart city?

  • Sensors i dispositius connectats: Quan parlem de sensors i actuadors connectats, ens referim a uns tipus de dispositius intel·ligents (meteorològics, acústics, d'incendi, de contaminació, d'enllumenat, trànsit… ) aporten informació a partir d'aplicacions, on fins i tot, els mateixos ciutadans, poden fer la funció de sensors i d'actuadors.
  • Connectivitat i Xarxa: Aquesta infraestructura complementa l'Amplada de banda amb xarxes capil·lars de curt abast, que són de gran importància pels objectes de la Internet de les Coses, formades per portes d'enllaç i concentradors, recopilant les dades dels sensors a partir d'enllaços sense fils.
  • Machine-to-Machine i Cloud Computing: Les plataformes M2M i de computació al núvol, ens donen la possibilitat de control de connexió, analitzar i redirigir dades, garantir la seguretat de les transaccions i, que els proveïdors, puguin interactuar amb les aplicacions per tal de crear nous serveis.
  • Aplicacions Verticals: tenen la funció de gestionar els serveis i els objectes desplegats per la ciutat. Són les aplicacions encarregades de les funcions anteriors, on els decisors supervisaran la informació dels serveis representada a taulers de control.
La fragilitat de les Smart Cities
La integració de dispositius tecnològics a les ciutats fa que augmenti la seva vulnerabilitat davant ciberatacs, la qual cosa ens obliga a integrar una ciberseguretat sòlida en les futures smart cities. Els sistemes estan interconnectats i gestionen molta informació, per tant, les ciutats intel·ligents, són un escenari atractiu per desenvolupar operacions malicioses, on un simple error del sistema, pot desencadenar un impacte a gran escala.

La importància de la ciberseguretat
Una ciutat intel·ligent és una gran infraestructura interconnectada que ofereix una sèrie de serveis. L'auge de les TIC en aquest àmbit fa que s'hagi de tenir en compte el desequilibri entre la ''tecnologia de les coses'' i la ''tecnologia de les persones'', les amenaces a la intimitat i l'impacte d'una violació al sistema. Així doncs, per tal que aquestes debilitats no es vegin incrementades, és necessari una gran maduresa en ciberseguretat, des del moment de disseny de la ciutat.

Riscos i amenaces de les smart city: els riscos i amenaces de les smart cities que no tenen una ciberseguretat sòlida des del seu disseny són:
  • Grans i complexes superfícies d'atac
  • Sistemes heretats insegurs
  • Problemes de xifratge
  • Atacs de denegació de serveis
  • Problemes simples amb un gran impacte
  • Carència d'equips de resposta i plans d'emergència contra ciberatacs.
En definitiva, pel desenvolupament d'una smart city és important el desplegament de la Internet de les Coses, per donar vida a una ciutat hiperconnectada, però, la recopìlació de dades massives comporta problemes de ciberseguretat i de privacitat.

Per tant, les ciutats han de ser construïdes al voltant d'una ciberseguretat sòlida des del seu inici, i no després d'haver sigut construïda.

Article facilitat per Cloud Comunicaciones (membre de la Comunitat 30Virtual), una companyia amb més de 30 anys d'experiència en la prestació de serveis i el desenvolupament solucions a empreses. Posseeix una dilatada experiència al món de la ciberseguretat, de la mà de fabricants líders al mercat. Realitza auditories de seguretat per detectar els punts febles de la xarxa i aconsella les empreses de les mesures necessàries que han d'adoptar. CloudCom és agent adherit al Programa Kit Digital.

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.