Descobreixen un catalitzador per eliminar les emissions de metà, un potent gas d’efecte hivernacle

29 de septiembre de 2022 Noticias

Investigadors de la UPC, de la Universitat d’Udine (Itàlia) i del Sincrotró ALBA han descobert un catalitzador de pal·ladi i platí, el primer que permet eliminar les emissions de metà derivades del transport i altres activitats humanes, a fi de reduir l'escalfament global. La recerca s’ha publicat recentment a la revista científica ‘Nature Communications’.

El metà és el component principal del gas natural, que s’ha impulsat com una alternativa més neta al carbó i als combustibles derivats del petroli i l’ús del qual s’ha disparat els darrers anys. Això té conseqüències, i és que les concentracions de metà a l’atmosfera s’han més que duplicat des dels nivells preindustrials.

El metà és molt més potent que el CO2 com a gas d'efecte hivernacle (34 vegades si considerem 100 anys i 86 vegades en una escala de 20 anys) i és el segon gas que contribueix més a l'escalfament global. Per evitar l'augment dels 2 graus de temperatura global que es va pactar a l’Acord de París, no només s’han de reduir les emissions de CO2, sinó també les de metà. Dues terceres parts de les emissions de metà es deuen a activitats humanes i la resta són d'origen natural. Segons un informe de les Nacions Unides, la majoria de les emissions de metà antropogèniques provenen dels combustibles fòssils, els residus i la ramaderia. Reduir les emissions de metà pot alleujar l’escalfament global a curt termini i guanyar temps per acabar definitivament amb el provocat pel CO2.

Una de les maneres més efectives d’eliminar metà és utilitzar un catalitzador que acceleri la seva oxidació amb l’aire. Des de fa temps, els millors catalitzadors per eliminar metà utilitzen nanopartícules de pal·ladi suportades sobre òxids ceràmics, però aquests deixen de funcionar en presència de vapor d’aigua, que sempre està present en la combustió del gas natural. Quina és la solució? Afegir àtoms de platí a les nanopartícules de pal·ladi. Això és el que han estudiat els investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), juntament amb investigadors de la Universitat d’Udine (Itàlia) i del Sincrotró ALBA. 

Els investigadors han creuat les dades que han obtingut en experiments fets en tres línies de llum diferents del Sincrotró ALBA per estudiar els centres actius del catalitzador mentre aquest està en funcionament: espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X, difracció de raigs X i absorció de raigs X. Usant la llum de sincrotró, el que han descobert és que els estats d’oxidació del pal·ladi i el platí tenen una funció clau en l’eliminació del metà i que un catalitzador preparat amb mètodes mecanoquímics és més actiu i resisteix perfectament l’aigua. Aquest catalitzador –que ja ha estat patentat– és, avui per avui, el més efectiu que existeix al món per eliminar metà i pot trobar aplicació en els convertidors catalítics dels vehicles equipats amb motor de combustió i les turbines i calderes domèstiques que funcionen amb gas natural. (+Info

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.