Informe sectorial “L’àmbit de les smart cities a Catalunya”

23 de noviembre de 2022 Noticias

Les smart cities tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, a través d'iniciatives sostenibles, inclusives, transparents i participatives que faciliten una gestió urbana eficient a partir de l'ús de la tecnologia, la innovació i la creació de coneixement.

El sector el formen totes les empreses que ofereixen solucions intel·ligents per a les ciutats. Unes solucions que poden tocar àmbits tan diversos com la salut, l’enllumenat, la gestió i manteniment d’instal·lacions, el govern electrònic, el medi ambient, la mobilitat, els residus, la seguretat o el turisme.

El sector de les ciutats intel·ligents a Catalunya

Barcelona ocupa un lloc ben destacat en els rànquings mundials de les ciutats intel·ligents o smart cities: la capital catalana és considerada la primera ciutat intel·ligent d’Europa el 2022 i la tercera a nivell mundial (Juniper Research), un fet que situa Catalunya com una de les àrees amb més projecció en aquest sector. 

Segons dades de 2022, a Catalunya hi ha 471 empreses que operen en el sector de les smart cities, un increment del 7,3% respecte el 2018. Es tracta d’un sector amb companyies madures, atès que el 64,9% tenen més de 10 anys de vida. A més, un 88,5% són pimes i un 76,2% es concentren a l’àrea de Barcelona.

En el mateix 2022, totes aquestes companyies han facturat 10.455 milions d'euros (xifra que representa el 4,3% del PIB català) i que ha incrementat un 7,5% respecte les darreres dades de 2018. Totes aquestes empreses donen feina a més de 46.000 persones.

Per àmbits, a Catalunya els que tenen més pes en nombre d'empreses dins de les smart cities són l'entorn urbà, la mobilitat, el medi ambient i la qualitat de vida. Pel que fa al seu rol, es tracta d’empreses fabricants de productes (23,1% del total), desenvolupadores de software (22,5%), proveïdores de serveis (14,6%) i consultories (10,8%), principalment.

Mirada internacional

El de les smart cities a Catalunya és un sector obert al món. No en va, el 56,7% de les empreses catalanes que hi treballen són exportadores i el 28,5% ho fan de manera regular. Moltes d’elles aprofiten algunes de les oportunitats de negoci internacional que ofereix el sector en l’àmbit de les TIC i la digitalització de la indústria, la mobilitat o l’energia en països com el Japó, Hong Kong, els Estat Units, Brasil, Alemanya, Noruega o Ghana, entre d’altres.

Web ACCIÓ – L'àmbit de les 'smart cities' a Catalunya

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.