Informe tecnològic "Digital health a Catalunya"

7 de diciembre de 2022 Noticias

L’àmbit de la salut digital (o digital health) és el conjunt d’eines i serveis que utilitzen les TIC per a millorar la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la monitorització, la gestió de malalties o els hàbits de vida.

Es tracta d’un mercat que creixerà a un ritme d’un 16,5% anual durant els propers anys impulsat per factors com l’impacte de la COVID-19; la conscienciació en augment pel benestar físic i mental de les persones; la demanda de solucions en remot; la ràpida expansió de les TIC o l’increment del nombre de telèfons intel·ligents.

Davant d’aquest panorama creixent, l’àmbit de les digital health a Catalunya s’ha convertit en una indústria emergent i molt dinàmica. De fet, tal i com indica l’informe tecnològic Digital health a Catalunya elaborat per ACCIÓ, la agència per la competitivitat de l'empresa, 267 empreses configuren aquest sector d’activitat on hi destaquen 202 startups tecnològiques. Es tracta d’un sector molt jove en que el 72% de les companyies tenen menys de 10 anys.

Totes aquestes empreses generen més de 3.000 llocs de treball, facturen 438 milions d’euros i ho fan en àrees de treball com les consultores tecnològiques (un 20,6%); les eines clíniques (19,9%); les teràpies digitals (12,7%) i el suport en la decisió mèdica (9,7%).

La inversió en startups digital health, a l’alça

Tenint en compte que és un sector jove i format majoritàriament per startups, la inversió en empreses emergents de l’àmbit de les digital health s’ha multiplicat per cinc en els darrers cinc anys (ha passat de 12 a 62 milions d’euros) mentre que el nombre de rondes s’ha duplicat. Durant els darrers mesos cal destacar inversions en empreses com Koa Health, TopDoctors, Mediktor, Durcal o Amelia, entre d’altres.

En aquest context cal destacar també que el nombre de fons de capital risc internacionals que han invertit a Catalunya durant els darrers anys s’ha multiplicat per sis i ja en són 30 els que han aterrat a casa nostra.

Oportunitats internacionals en salut digital

Més d’una quarta part de les empreses que treballen en salut digital a Catalunya són exportadores. Un conjunt d’empreses i startups que poden aprofitar les oportunitats de negoci internacional detectades per ACCIÓ en països com la Xina, Hong Kong, Hongria, Brasil, Tailàndia, el Regne Unit o Colòmbia entre d’altres.

Web ACCIÓ – Digital health' a Catalunya
Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.