Propostes del Pacte Nacional per la Llengua per impulsar el català a l’àmbit socioeconòmic i laboral

13 de diciembre de 2022 Noticias

El 30 de setembre es va tancar el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua amb la recollida de més de 300 aportacions directament formulades per la ciutadania i entitats o extretes de jornades, sessions de treball i altres esdeveniments .

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua són incrementar els nivells de coneixement col·lectiu de la llengua catalana i facilitar al màxim el seu ús en tots els sectors, tot parant especial atenció als àmbits més rellevants en què té menys presència.

El procés participatiu del Pacte Nacional per la llengua inclou 12 àmbits socials i s’han recollit 2.522 propostes extretes de les aportacions rebudes, un 10,2 % de les quals corresponen a l’àmbit socioeconòmic i laboral (255 propostes), un 13,6 % a l’àmbit audiovisual i mitjans de comunicació (340 propostes) i un 5,2 % al món digital i tecnologies de la llengua (131 propostes).

Les propostes es poden consultar per àmbits a partir d’un cercador. Les que fan referència al sector socioeconòmic i laboral es poden resumir en els blocs següents:

  • Disponibilitat lingüística. Garantir l’atenció al públic i la informació adreçada als usuaris i als consumidors en llengua catalana en qualsevol mena de comunicació oral o escrita (publicitat, etiquetatge, prospectes, etc.) per respectar els drets lingüístics de la ciutadania.
  • Formació lingüística. Incorporar formació de català i en català en el marc de la formació contínua perquè el conjunt dels treballadors i treballadores adquireixin la competència lingüística adequada i suficient per al seu lloc de treball.
  • Responsabilitat social corporativa. Incloure criteris lingüístics i de respecte a la llengua pròpia en els plans de RSC de les empreses.
  • Reconeixement lingüístic. Impulsar un certificat que reconegui les empreses que adopten bones pràctiques en relació a l'ús de la llengua catalana de cara al públic i en l'àmbit professional.
  • Incentivació directa i indirecta. Bonificar les accions de les empreses que tenen per objectiu respectar els drets lingüístics dels consumidors i limitar l’accés a subvencions i ajuts a les empreses que no els respecten.
  • Informació sobre drets lingüístics. Conscienciar les persones consumidores sobre els seus drets lingüístic per mitjà de campanyes i rètols informatius a tots els establiments públics .
Informe sobre el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua. Dades i resultats. Novembre de 2022 

Article facilitat pel CNL Vallès Occidental 3 (CPNL), membre de la Comunitat 30Virtual que té l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits als municipis de Barberà, Badia, Cerdanyola, Montcada  i Reixac, Ripollet i Sant Cugat del Vallès.

Leer artículo en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.