Publicats els calendaris de contribuent per a l'exercici 2023

28 de diciembre de 2022 Noticias

Les agències i organismes públics responsables de l'aplicació efectiva dels sistemes tributaris d'àmbit estatal, català i local han fet públics els calendaris del contribuent per tal de facilitar el coneixement de les principals obligacions tributàries, periòdiques i no periòdiques, per a l'any 2023:

Agencia tributariaCalendari del contribuent 
Agència Tributària de CatalunyaCalendari de tributs periòdics i no periòdics 
Diputació de Barcelona (OGT): Calendari fiscal (seleccioneu municipi / Normativa local
Tributs de CatalunyaTributs de la Generalitat de Catalunya 

Dies inhàbils: Tenen la consideració de dies inhàbils -a efectes del còmput de terminis en la realització d'actuacions administratives i per a l'exercici dels drets dels ciutadans davant l'Administració pública- tots els dissabtes i dies festius; pel que si el venciment d'un termini cau en un d'aquests, es considerarà com a data de venciment el dia hàbil següent (Més informació a "Punto de Acceso General" & "Calendari de dies inhàbils")

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.