Presentada la primera fase del projecte de Mapeig de l’oferta de formació professional de l’àmbit B30

30 de marzo de 2023 Noticias

La seu de la Fundació per la Indústria va acollir la presentació de la primera fase del projecte de Mapeig de l’oferta de formació professional de l’àmbit B30. La iniciativa vol esdevenir una eina de planificació estratègica del territori, tenint en compte aspectes vinculats tant a l’oferta com a la demanda i la seva vinculació amb el món del treball. Entre altres objectius, es vol dibuixar d’un mapa complet i actualitzat de l’FP al territori i explorar les necessitats existents, incorporant les mirades dels diferents agents econòmics i socials.

Primera aproximació

En aquesta primera fase del projecte s’ha fet una anàlisi de dades i documental a més d’una sessió participativa de càrrecs electes dels àmbits d’educació i promoció econòmica de l’àmbit. Entre les primeres conclusions detectades, destaca el sobredimensionament de l’oferta en algunes famílies professionals dels estudis que no es corresponen amb els sectors econòmics potencials de la B30, com són la indústria química, el tèxtil, el transport i logística; o les famílies relacionades amb la indústria i metal·lúrgia.

En les properes fases del projecte, s’encetaran grups de contrast amb les administracions, agents econòmics i socials, teixit industrial, i joves; a més d’una anàlisi més en detall de l’oferta i la demanda de l’FP; per finalitzar amb una projecció de futur que serveixi com a punt de partida per una nova planificació de la formació professional al territori de la B30.

Sobre el projecte Mapa i necessitats de formació de la B30

Durant l’any 2022, l’associació ha iniciat els treballs per disposar d’un Mapa i necessitats de formació de la B30, enfocat en l’FP, amb l’objectiu de conèixer les necessitats del sector empresarial del territori i les necessitats de formació que això els genera i les mancances amb què es troben a l’hora de donar-hi resposta.

El Mapa pretén ser un eina útil per les administracions competents per potenciar-la i tirar endavant estratègies més ajustades a les necessitats reals de les empreses i de les persones del territori.

L’objectiu general del projecte és, en últim terme, millorar les opcions formatives per ciutadans, empreses i persones emprenedores de cara a potenciar la seva qualificació i millorar la seva ocupabilitat, millorar l’encaix amb les necessitats de qualificació del teixit productiu i millorar la competitivitat de les empreses.

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.