Informe "Programa Horizon 2020: participació empresarial catalana"

15 de mayo de 2023 Noticias

El programa Horizon 2020 (H2020) va concentrar la major part de les activitats de la Unió Europea dedicades a la investigació i a la innovació entre els anys 2014 i 2020. Es tracta d’un programa gegant que integrava totes les fases: des de la generació de coneixement fins a activitats properes al mercat com el desenvolupament o la transferència tecnològica, entre d’altres.

Un programa del que Catalunya va captar un total de 1.762,5 milions d’euros per empreses, associacions, centres d’investigació o universitats, la xifra més alta de tots els programes marc. Tot plegat ho indica el nou informe Programa Horizon 2020 a Catalunya, elaborat per  ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa, que n’analitza la participació de les empreses catalanes: han captat 386,2 milions d’euros, un 2,1% del total dels fons H2020 concedits a empreses, sis dècimes per sobre de l’anterior programa marc.

Per entitats, les empreses lideren el repartiment per nombre de beneficiàries. Així, l’estudi destaca que 616 empreses catalanes han rebut finançament H2020, un 63% més que el programa marc anterior. Unes xifres que s’han doblat en termes de volum d’inversió captat, amb els 386,2 milions d’euros rebuts, i similar a països com Finlàndia o Dinamarca i per sobre de Portugal.

El sector de les TIC i digitalització de la indústria, el que més diners ha captat

La meitat de les empreses catalanes beneficiàries de l’H2020 pertanyen als sectors de les TIC  i digitalització de la indústria (19,7%), R+D (17,2%) i serveis tècnics d’enginyeria (12,6%). En quart lloc, destaquen els productes i serveis sanitaris (4,7%).

Entre els sectors industrials, els que tenen més presència són la maquinària, la química i els plàstics, la indústria farmacèutica i l’electrònica i material elèctric.

L’impacte d’ACCIÓ en el programa Horizon 2020

ACCIÓ ofereix un servei d’estructuració tècnica per a projectes d’R+D+I, amb l’objectiu de maximitzar les possibilitats perquè el projecte aconsegueixi ser beneficiari d’una línia d’ajut. Aquest servei s’adreça a empreses, agents i centres tecnològics i de recerca. Així, la ràtio d’èxit de les empreses que han estructurat els seus projectes amb ACCIÓ és del 31,1%: unes tres vegades superior al de les empreses que no han comptat amb el seu suport.

ACCIÓ ha gestionat 346 projectes d’estructuració tècnica corresponents a 227 clients, dels quals 331 projectes corresponen a 214 empreses.

Horizon Europe: el nou programa de recerca i la innovació

L’Horizon Europe és el programa marc per a la recerca i la innovació de la Unió Europea pel període 2021-2027. Una nova oportunitat per accedir a grans convocatòries que tenen per objectiu afrontar els grans reptes globals com la consecució de la neutralitat climàtica, la digitalització de la indústria o la millora del benestar de les persones, entre d'altres.

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.