La Cerdanyola de la innovació amb impacte

21 de mayo de 2023 Noticias

Parlar de promoció econòmica a Cerdanyola no és gens fàcil. L’Ajuntament ha jugat històricament un paper molt passiu, tant que malauradament la famosa frase "que inventen ellos" d’Unamuno durant la Crisi del 1898 es pot actualitzar per un "Que ho facin ells" davant la manca d’iniciativa mostrada per la majoria d'administracions locals dels darrers 40 anys!

Amb motiu de les eleccions locals del proper diumenge 28 de maig m’agradaria compartir unes quantes reflexions sobre quina crec jo hauria de ser la Cerdanyola dels propers anys:

Una Cerdanyola amable amb emprenedors i empresaris, sabedors que són la principal font d’ingressos per poder fer també les polítiques socials que necessiten els nostres conciutadans. Capaç d’engrandir la base d'empreses i autònoms tributadors en lloc d'asfixiar els actuals amb noves pujades d'impostos.

Una administració eficient. Està bé disposar d'una finestreta única, està bé que l'Oficina de Promoció Empresarial acompanyi el empresaris i autònoms a relacionar-se amb altres departaments del consistori... però cal que esdevingui en una verdadera  Agencia de Promoció Econòmica que col·labori amb els agents del seu ecosistema per (1) empoderar el teixit econòmic de la ciutat, (2) liderar nous projectes estratègics; (3)  retenir i captar nova activitat i (4) impulsar actuacions i punts d’encontre i transferència entre els agents socioeconòmics de la ciutat.

Una Cerdanyola oberta, dinàmica, moderna... respectuosa amb el seu patrimoni i entorn natural, en contraposició a la Cerdanyola tancada, percebuda com la del  NO a tot o a quasi tot, que perpetua els conflictes i l’impedeix avançar com els municipis del seu entorn.

Una Cerdanyola que sumi complicitats i co-lideri els grans projectes de la nostra comarca com la millora del transport...

ferroviari, amb una nova línia de FGC “Terrassa-Sabadell-Cerdanyola-Barcelona 22@”, i l’intercanviador FGC-RENFE a Cerdanyola Universitat.

 xarxa d'autobusos, amb la tant demanada línia “FGC-Bellaterra - UAB - Parc Alba - PTV - Renfe Cerdanyola”, i les millores en la comunicació entre barris, el centre de la ciutat i els parcs d'activitat econòmica.

viari, ambla finalització de la B40 que ha de permetre reduir molt substancialment l'impacte ambiental de la B-30 i les molèsties d'aquells que la creuen com a segona via principal.

Una Cerdanyola referent en el desenvolupament econòmic de l'Eix de la B30, (1) que retingui els projectes generats al seu ecosistema científic, tecnològic i universitari i (2) que sigui atractiva per generar activitat industrial neta en sectors com la mobilitat elèctrica, els components electrònics, la biotecnologia & la tecnologia mèdica, els materials o les tecnologies profundes com la IA. El Parc de l’Alba ha de ser l’espai preeminent, però no l’únic: cal posar definitivament al dia la resta de polígons i àrees d’activitat empresarial

Una Cerdanyola solidària i participativa amb els grans i petits projectes econòmics supramunicipals del nostre entorn.

No em satisfà viure i treballar a la Cerdanyola dels eslògans; com a membre de la candidatura de Junts per Cerdanyola voldria participar en la gestió perquè la Cerdanyola del coneixement esdevingui en la Cerdanyola de la innovació amb impacte social, la Cerdanyola de les oportunitats.

Xavier Garriga 
Assessor especialitzat en entorns de dinamització empresarial
30Virtual.net

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.