Informe sectorial "El sector químic a Catalunya"

6 de junio de 2023 Noticias

La indústria química se centra en l'extracció i el processament de matèries primeres, ja siguin naturals o sintètiques; així com en la seva transformació en substàncies amb noves característiques. La Xina n'és el principal productor mundial, aporta el 43% de les vendes de productes químics el 2021, seguit per la Unió Europeu, amb un 14,8%, i els Estats Units, amb un 10,8%. Tot plegat ho indica l'informe “El sector químic a Catalunya“ elaborat per ACCIÓ, la agència per a la Competitivitat de l’Empresa

Alemanya i França són els grans protagonistes de la indústria química a Europa, produint el 29% i el 17% del total, respectivament. Els segueixen Itàlia, els Països Baixos, Espanya i Bèlgica.

Catalunya té química

Pel que fa a Catalunya, el químic és un sector potent, desenvolupat i internacional. Fins a 1.985 empreses conformen un sector que genera més de 61.000 llocs de treball i 21.596 milions d’euros de facturació. Una xifra, la de la facturació, especialment rellevant si es té en compte que és el segon sector manufacturer de Catalunya i representa el 36,8% de la facturació total del sector a Espanya.

A Catalunya hi ha tres grans pols químics que es dediquen a diferents àrees de la indústria i ofereixen serveis a empreses químiques: Tarragona, dedicada principalment a la producció de productes químics bàsics, petroquímics i polímers; el Vallès, centrat en la producció de productes químics especialitzats; i Barcelona, que a més de ser la seu i les oficines comercials de moltes empreses, hi trobem plantes de producció de productes químics intermedis.

El primer sector exportador de Catalunya

La internacionalització del sector queda reflectida pel fet que representa el 17% de les exportacions catalanes sent el primer sector exportador de Catalunya. A més, i durant l’última dècada, el 42% de les exportacions espanyoles del sector de la química han provingut de Catalunya. Pel que fa a les empreses exportadores regulars, Catalunya és la regió amb el nombre més elevat en aquest àmbit i tenen en França el principal soci comercial. Pel que fa a les importacions, aquestes provenen majoritàriament d’Alemanya.

Alhora, el sector químic català és atractiu per a la inversió estrangera, que hi ha desenvolupat 39 projectes entre 2018 i 2022 per un valor de 654 milions d’euros, que han generat 1.262 llocs de treball. Alemanya és el principal inversor químic a Catalunya, seguit per els Estats Units i França.

Oportunitats químiques al món

Les oportunitats de negoci internacional del sector químic català passen per àmbits com la química verda i el packaging ecològic, les fragàncies i essències aromàtiques, els embalatges sostenibles, la química fina i els fertilitzants o les solucions per al reciclatge de plàstics, entre d’altres. L’estudi, a través del Recomanador d’oportunitats de negoci internacional, ha detectat una trentena d’oportunitats en països com la Xina, Turquia, França o el Brasil.

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.