Presentat l'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2022-23

14 de junio de 2023 Noticias

L'activitat emprenedora espanyola torna a nivells previs a la pandèmia, amb més participació de dones i iniciatives més digitalitzades i innovadores. Aquest és el titular que s'extreu del nou informe de l'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya (RED GEM España) i ENISA que en col·laboració amb el Observatori Mapfre de Finances Sostenibles i la Secretaria d'Estat per a la Digitalització i Intel·ligència Artificial, a la seva nova edició 2022-2023

Aquest nou informe ressalta dos escenaris. El primer assenyala que al 2022 el 6% de la població espanyola adulta estava arrencant un nou projecte de negoci de menys de tres anys i mig de vida (un percentatge similar al del 2019, abans de la crisi sanitària i la invasió d'Ucraïna). El segon apunta a que el percentatge dels que tenen intenció d'emprendre en els propers tres anys, un 9,4%, és el més alt des del 2012. “Això confirma un creixement de l'activitat emprenedora similar al viscut després de la crisi financera del 2008” , explica José Bayón, CEO d'ENISA.

De la diversitat de dades que ofereix l'informe destaquen:

  • Espanya és un dels països europeus on es perceben condicions pitjors d'entorn per emprendre, tot i que manté un nivell mitjà d'innovació.
  • L'activitat emprenedora a Espanya és menor, però més resistent que la d'altres països, amb les taxes de tancament més baixes del grup de països de referència
  • Les taxes d'emprenedoria més grans es produeixen en els nivells educatius superiors.
  • El nivell de renda no és un condicionant per emprendre, ja que no predominen emprenedors o emprenedores amb rendes superiors a la mitjana.
  • Set de cada deu persones emprenedores inicien el seu negoci al sector dels serveis (al consumidor i a altres empreses), si bé en els últims anys ha crescut el percentatge dels que ho fan oferint serveis a altres empreses, cosa que enforteix el teixit empresarial del nostre país.
  • En els darrers tres anys ha anat creixent el nivell tecnològic de les iniciatives emprenedores recents (TEA) i consolidades.
  • El 2022 el sector de serveis a empreses (B2B) es consolida com a nínxol d'iniciatives emprenedores de nivell tecnològic mitjà-alt.
  • La digitalització dels processos comercials varia al llarg del procés emprenedor. La planificació i la capacitat de reacció també canvia en funció de l'edat i el nivell educatiu dels emprenedors.
  • Creix la capacitat d'internacionalització de les iniciatives recents (TEA) en un 5%, podent-se qualificar de born-global, amb un rang d'exportacions que supera el 75%.
  • Augmenta la coherència entre l'orientació estratègica cap a la sostenibilitat de les iniciatives emprenedores i la implantació efectiva d'aquestes a través de pràctiques empresarials concretes.
En resum, segons Ana Fernández Laviada, presidenta de l'observatori de l'Emprenedoria d'Espanya, les dades del 2022 ens revelen que “tot i percebre menys oportunitats que en anys anteriors i tenir por del fracàs, augmenta lleugerament l'activitat emprenedora. A Espanya emprenem amb més edat i la capacitat d'innovació, digitalització i internacionalització està lligada a un nivell educatiu que cada cop és més alt. Els que emprenen a Espanya són resistents al tancament, són fidels a la plantilla, compten amb compromís social i mediambiental i demanen millors condicions de l'entorn per emprendre”. (descarregar informe

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.