Informe "La internet de les coses a Catalunya"

22 de junio de 2023 Noticias

La internet de les coses (IoT) fa referència a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet i permet disposar d’un control integral sobre l’estat de l’objecte. Un àmbit que permet enriquir diferents dispositius amb informàtica integrada i que s'espera que segueixi guanyant importància durant els propers anys: les previsions indiquen que el nombre de dispositius IoT connectats augmentarà per tres fins al 2030.

Aquest creixement no és cap excepció a Catalunya, on el nombre d'empreses que s'hi dediquen ha crescut un 5% des del 2021: actualment ja freguen les 300 empreses i en conjunt ocupen més de 6.770 treballadors, una xifra que ha crescut al voltant d’un 50% des del 2021. Tot plegat ho indica el nou Flaix tecnològic La internet de les coses a Catalunya, elaborat ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa, que assenyala que totes aquestes empreses facturen 1.585 milions d'euros. Principalment, es tracta de fabricants desenvolupadors de software i empreses integradores de sensors i components en dispositius.

D’altra banda, l'informe també apunta que, a la vegada, es tracta d’un sector emergent, ja que el 85,7% de les empreses que s’hi dediquen són pimes, el 30,7% són startups  i el 41,8% tenen menys de 10 anys. En aquest sentit, el document apunta que el 8,1% de les startups catalanes utilitza la IoT com a principal tecnologia.

L'estudi també assenyala les principals aplicacions de la IoT. Destaquen les aplicacions en infraestructures (amb la gestió energètica o de l'aigua); les smart homes (amb els termòstats intel·ligents o la cura de les persones vulnerables); les smart cities (amb el control dels semàfors o l'aparcament en temps real); el comerç (amb la sensorització dels productes); la salut (amb el monitoratge remot de malalties); la mobilitat (amb els vehicles autònoms); o la indústria (amb el control de processos i la supervisió d'estocs).

La ciberseguretat, un element imprescindible i a l'alça

Darrerament ha augmentat el nombre de ciberatacs que han utilitzat dispositius de la IoT com a punt d'entrada a la infraestructura informàtica de l'empresa amb l'objectiu de dur a terme activitats il·lícites. Fets com aquests impulsen el creixement del mercat de la seguretat  dels objectes connectats que passarà dels 14.600 milions de dòlars el 2021 als 38.900 milions el 2025.

Catalunya, primera destinació d'inversió estrangera en IoT

Catalunya ha estat la primera regió del sud d'Europa en captació de projectes d'inversió estrangera d'IoT en els darrers 5 anys. En total, ha rebut 9 projectes que han suposat una inversió total de 136,2 milions d'euros i més de 460 llocs de treball. Entre el període 2018 i 2022 destaquen les inversions de l'americana Hayward, les alemanyes GFT i Siemens o les italianes Farm i Enerbrain.

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.