Sincrotró ALBA Sintetitzat un nou catalitzador amb propietats clau per resoldre problemes ambientals

14 de julio de 2023 Noticias

L'economia lineal ha demostrat ser insostenible a llarg termini a causa del seu ús ineficaç dels recursos naturals, que condueix a una gran quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i a la generació de residus. Un model alternatiu, l'anomenada economia circular, es basa en un cicle de producció eficient que se centra en la minimització de residus i un millor reciclatge i sembla ser clau per trobar solucions a la crisi climàtica. Un procés que pot ser essencial en aquest repte és el segrest i l'ús del diòxid de carboni (CO2), és a dir, transformar el diòxid de carboni atmosfèric o produït en portadors d'energia o molècules de plataforma de la indústria química.

Una col·laboració internacional entre l'Institut de Tecnologia Química – centre de recerca conjunt entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de València (ITQ-CSIC-UPV), el sincrotró SOLEIL, la Universidad de Cádiz i el Sincrotró ALBA ha permès sintetitzar un nou catalitzador capaç d'hidrogenar el diòxid de carboni a metà amb millores significatives en comparació amb els seus anàlegs existents. El seu avantatge principal és que té una activitat molt superior i, per tant, la temperatura de reacció es pot baixar dels 270-400ºC habituals a només 180ºC, amb una excel·lent estabilitat a llarg termini. A més, aquest catalitzador és capaç de funcionar en condicions de subministrament d'energia intermitent, la qual cosa es combina molt bé amb sistemes de producció d'electricitat basats en energies renovables. A més, el seu procés de síntesi és ecològic, el que el converteix en una opció encara millor en termes mediambientals.

Aquest nou catalitzador es pot emprar per a la producció de metà (gas de síntesi natural), considerat un prometedor portador d'energia per a l'emmagatzematge d'hidrogen. (+Info

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.