Descansar, llegir, aprendre! · Descansar, leer, aprender (3)

18 de agosto de 2023 Noticias

L'equip del 30Virtual continuem de vacances per poder descansar i tornar amb més energia i noves idees... però ens plau recomanar-te contingut per llegir aquesta setmana mentre gaudeixes de la platja o la muntanya: sectors, tecnologies, estudis, informes, tendències...

El equipo del 30Virtual continuamos de vacaciones para poder descansar y volver con más energía y nuevas ideas ... pero nos complace recomendarte contenido para leer esta semana mientras disfrutas de la playa o la montaña: sectores, tecnologías, estudios, informes, tendencias...

Informe d'anàlisi econòmica "Anàlisi de les empreses exportadores regulars catalanes 2022"
Informe de análisis económico "Análisis de las empresas exportadoras regulares catalanas 2022"
Publicat / publicado en 30Virtual el 29/05/2023

Informe "El sector de la salut mental i l'autonomia personal a Catalunya"
Informe "El sector de la salud mental y la autonomía personal en Cataluña"
Publicat / publicado en 30Virtual el 22/05/2023

La Cambra de Comerç de Sabadell presenta un estudi sobre l’impacte econòmic, social i ambiental de la construcció de la B-40
La Cámara de Comercio de Sabadell presenta un estudio sobre el impacto económico, social y ambiental de la construcción de la B-40
Publicat / publicado en 30Virtual el 19/05/2023

Informe "Programa Horizon 2020: participació empresarial catalana"
Informe "Programa Horizon 2020: participación empresarial catalana"
Publicat / publicado en 30Virtual el 15/05/2023

Informe "Les tecnologies immersives a Catalunya"
Informe "Las tecnologías inmersivas en Cataluña"
Publicat / publicado en 30Virtual el 08/05/2023

Informe d'estratègia empresarial: 12 països on les exportacions catalanes tenen marge per créixer
Informe de estrategia empresarial: 12 países donde las exportaciones catalanas tienen margen para crecer
Publicat / publicado en 30Virtual el 15/04/2023

L'ONTSI ha publicat un estudi sobre 'Ús d'intel·ligència artificial i big data a les empreses espanyoles'
El ONTSI ha publicado un estudio sobre 'Uso de inteligencia artificial y big data en las empresas españolas’
Publicat / publicado en 30Virtual el 27/02/2022

Informe tecnològic "La ciberseguretat a Catalunya"
Informe tecnológico "La ciberseguridad en Catalunya"
Publicat / publicado en 30Virtual el 14/02/2023


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.