L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental presenta el Flaix socioeconòmic del segon trimestre de l'any 2023

8 de septiembre de 2023 Noticias

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental ha publicat el Flaix socioeconòmic del segon trimestre de l'any 2023 amb les darreres dades socials, econòmiques i territorials del Vallès Occidental d'interès per a la ciutadania, institucions i representants polítics, especialment en els àmbits i polítiques públiques en les quals l’administració intervé.

L’informe destaca:

  • Durant el segon trimestre del 2023 l’ocupació assalariada ha continuat amb una evolució favorable, amb un augment del 3,4% (+11.770), també s’incrementa el treball autònom (+0,4%; +255) i la xifra d’empreses (+0,1%; +22). 
  • Respecte de l’any anterior, creix el treball assalariat (+7%; +11.871), però baixa l’autònom (-0,2%; -140). En total, hi ha 23.280 llocs de treball més (+5,9%) que al juny de 2022. El teixit productiu guanya 65 empreses (+0,3%).
  • Al segon trimestre, l’ocupació ha crescut de manera més intensa al Comerç, hostaleria i turisme (+18,6%; +11.860), a l’Energia, aigua i residus (+8,4%; +310), a les Extractives (+5,9%; +5) i l’Agroindústria (+2,7%; +215).
  • Per contra, aquest trimestre només perden ocupació l’Educació i recerca (-9,6%; -2.550), els Serveis Socials(-1,9%; -160) i l’Administració pública (-0,03%; -5).
  • Interanualment, l’Energia, aigua i residus; el Comerç, hostaleria i turisme; els Serveis Socials i l’Agroindústria han estat els sectors que més han contribuït a la creació d’ocupació, aportant més del 70% dels nous llocs de treball.
  • El Tèxtil-Química, els Serveis a les empreses i els Serveis financers han estat els únics que, en termes interanuals, redueixen ocupació, amb una pèrdua de 645 llocs de treball.
  • Durant el segon trimestre es van autoritzar 21 expedients de regulació d’ocupació que han afectat 584 persones. Interanualment, el nombre de persones afectades ha disminuït més d’un 87%.
  • El nombre de contractes signats durant el segon trimestre de 2023 s’ha reduït El nombre de contractes signats durant el segon trimestre de 2023 s’ha reduït trimestralment un 1,6% i respecte de l’any anterior, la contractació és un 11,1% inferior, principalment per la caiguda en la contractació indefinida (-13,6%).
Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.