Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2022: l’ocupació creix i supera el nivell pre-pandèmia

12 de septiembre de 2023 Noticias

La Generalitat de Catalunya elabora des de l'any 1993 un informe anual sobre la indústria amb l'objectiu de difondre, de forma àgil i entenedora, els principals esdeveniments del sector secundari al llarg de l'any. 

L’informe consta de:

  • Trets estructurals, anàlisi conjuntural de la indústria catalana i comparativa internacional.
  • Anàlisi de 21 sectors industrials i els seus subsectors, per mitjà d’una comparativa internacional.
L'Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2022 destaca:
  • El 2022, l’ocupació industrial a Catalunya va continuar augmentant, per superar el nivell de pre-pandèmia i fins i tot arribar al valor més alt des del 2009, per la qual cosa l’atur registrat es va continuar reduint per arribar al nivell més baix de tota la sèrie històrica. Cal destacar que el percentatge de població ocupada en sectors de contingut tecnològic alt i mitjà-alt és superior al de la zona euro. 
  • Tot això es va produir en un context internacional marcat per les interrupcions en les cadenes de subministrament i una elevada inflació, especialment dels preus energètics i les matèries primeres, que es va traslladar als béns industrials. 
  • L’augment de preus va fer que, en molts sectors, l’increment de les exportacions fos més alt en valor que no pas en volum. El nombre de grans empreses exportadores regulars va assolir un màxim històric. 
  • Aquest va ser un dels motius pels quals la producció, mesurada per l’IPI, va augmentar de forma dèbil (1,1%) i el VAB industrial va disminuir (un 2,0%), per la qual cosa el pes de la indústria sobre el total de l’economia es va situar en el 20,1%, un percentatge idèntic al que la indústria té a la zona euro. 
  • No obstant això, el primer trimestre de 2023 el VAB de la indústria catalana ha tornat a créixer de forma notable (3,7%), gràcies a uns preus energètics més moderats, a la disminució dels problemes en les cadenes de subministrament i a una recuperació de les exportacions. A més, la confiança empresarial del segon trimestre també millora. 
  • D’entre els grans sectors industrials, van destacar el 2022 el farmacèutic per l’increment de producció i l’alimentari per l’augment de l’ocupació. 
Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.