La llum de sincrotró a alta pressió revela noves propietats d'un material per a l'electrònica moderna

26 de septiembre de 2023 Noticias

Un grup format per diverses universitats i centres de recerca ha descobert com reacciona un semimetall topològic a alta pressió. Aquest compost té un gran potencial per desenvolupar moltes aplicacions com els detectors òptics, l'espintrònica o els transistors d'efecte de camp 2D. 

Usant els sincrotrons ALBA i Elettra (Itàlia), junt amb altres tècniques, han descobert les empremtes estructurals, vibraci (+Info

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.