Informe tecnològic "Salut digital a Catalunya "

17 de mayo de 2024 Noticias

La salut digital es refereix a l’àmbit de coneixement i pràctica associat al desenvolupament i ús de tecnologies digitals per millorar la salut.

Es tracta d’un mercat que creixerà a un ritme d’un 13% anual fins al 2032 i que engloba àmbits com la intel·ligència artificial aplicada a la medicina o els models telemàtics. Alhora, es tradueix en solucions tecnològiques com la medicina personalitzada, els nous dispositius mèdics, la telemedicina o les teràpies digitals.

Davant d’aquest panorama creixent, l’àmbit de la salut digital a Catalunya s’ha convertit en una indústria emergent i molt dinàmica. De fet, tal i com indica l’Informe tecnològic Salut digital a Catalunya elaborat per ACCIÓ, la agència per la competitivitat de l'empresa, 331 empreses configuren aquest sector d’activitat on hi destaquen 356 startups tecnològiques. Es tracta d’un sector molt jove en que el 65% de les companyies tenen menys de 10 anys.

Totes aquestes empreses generen més de 4.800 llocs de treball, facturen 592,5 milions d’euros i ho fan en àrees de treball com les consultores tecnològiques (un 18%); les eines clíniques (18%); les teràpies digitals (12%) i el suport en la decisió mèdica (10%).

Un àmbit atractiu per a la inversió estrangera

La salut digital reuneix unes tecnologies que troben a Catalunya una sèrie de singularitats que la situen com una ubicació atractiva per a la captació d’inversió estrangera. En aquest sentit, Catalunya és la 5a regió mundial que ha captat més projectes d’inversió estrangera tecnològica vinculada al sector de la salut en el darrer quinquenni (2019-2023).

Concretament, Catalunya ha rebut 18 projectes per valor de 1.003 milions d’euros que han generat 1.943 llocs de treball. A més, Catalunya compta amb fins a 13 centres tecnològics (tech hubs) de companyies internacionals com AstraZeneca, Bayer o Novartis.

Oportunitats internacionals en salut digital

El 21% de les empreses que treballen en salut digital a Catalunya són exportadores. Un conjunt d’empreses i startups que poden aprofitar les oportunitats de negoci internacional detectades per ACCIÓ en països com els Estats Units, el Brasil, Xile, Mèxic o el Canadà, entre d’altres.

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.