Novedades

Fecha alta Fecha vencimiento Información
18/05/2022 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts pràcticum Odisseu

18/05/2022 22/06/2022 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques

17/05/2022 15/09/2022 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

17/05/2022 22/09/2022 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada bilateral para la financiación de proyectos empresariales de investigación y desarrollo tecnológico Argentina-España 2022

16/05/2022 07/06/2022 Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

16/05/2022 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses

16/05/2022 31/05/2022 Ministerio de Ciencia e Innovación

Ayudas a proyectos de prueba de concepto

12/05/2022 13/06/2022 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Secretaría de Estado de Turismo

Ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

12/05/2022 31/12/2027 Ministerio de la Presidencia

NextGenerationEU - Novedades semanales

11/05/2022 26/06/2022 Biocat & CIMIT

CRAASH Barcelona

11/05/2022 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Secretaría de Estado de Turismo

Ayudas y subvenciones en el ámbito turístico

11/05/2022 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental

09/05/2022 13/05/2022 Institució CERCA, Centres de Recerca de Catalunya

Fons de Patents Gínjol

09/05/2022 06/06/2022 Mincotur - Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Premios Nacionales Industria Conectada 4.0

09/05/2022 03/06/2022 Cambra de Comerç de Sabadell

Programa TIC Cámaras

09/05/2022 31/05/2022 Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios (PERTE SALUD de VANGUARDIA)

05/05/2022 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Subvenciones del eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico

02/05/2022 17/06/2022 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Acreditació dels agents de suport a la internacionalització

02/05/2022 Gencat - Departament de Salut

Inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris

02/05/2022 22/05/2022 Banc Sabadell

Programa BStartup Green

02/05/2022 31/05/2022 Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera

02/05/2022 28/06/2022 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital

02/05/2022 31/05/2022 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

ONCE Innova Emprendedores 2022

02/05/2022 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico

28/04/2022 28/06/2022 Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari

28/04/2022 28/06/2022 Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes

28/04/2022 28/06/2022 Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

28/04/2022 28/06/2022 Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles

27/04/2022 27/07/2022 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut

27/04/2022 11/10/2022 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas EUREKA Globalstars: convocatoria España - Brasil

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.