Missions Comercials Individuals: una manera ràpida i eficaç per entrar en nous mercats internacionals.
Un equip de treball format per consultors a Espanya i en destí (70 països) analitzaran l'empresa i elaboraran l'estratègia més adequada per a una ràpida penetració en el mercat. Un treball personalitzat que permet disposar d ' "una delegació o agent" al país per treballar a fons el mercat i contactar compradors interessats en els seus productes.

Country manager: professionals que actuen com a oficina de l'empresa en destinació, realitzant totes aquelles funcions que es necessitin (seguint les instruccions de la companyia) com obtenció d'informació de mercat i de la competència, prospecció i recerca de potencials clients i distribuïdors, va enviar d'informació de la seva empresa, reunions de presentació de la seva oferta, gestió de comandes, tràmits legals i possibles certificacions, preparació de viatges a l'mercat i agendes de reunions, traduccions, assessorament legal, administratiu, comercial, etc...

   Misiones Comerciales Individuales: una manera rápida y eficaz para entrar en nuevos mercados internacionales. 
Un equipo de trabajo compuesto de consultores en España y en destino (70 países) analizarán la empresa y elaboraran la estrategia más adecuada para una rápida penetración en el mercado. Un trabajo personalizado que permite disponer de “una delegación o agente” en el país para trabajar a fondo el mercado y contactar compradores interesados en sus productos.

Country manager: profesionales que actúan como oficina de la empresa en destino, realizando todas aquellas funciones que se necesiten (siguiendo las instrucciones de la compañía)  como obtención de información del mercado y de la competencia, prospección y búsqueda de potenciales clientes y distribuidores, envió de información de su empresa, reuniones de presentación de su oferta, gestión de pedidos, trámites legales y posibles certificaciones, preparación de viajes al mercado y agendas de reuniones, traducciones, asesoramiento legal, administrativo, comercial, etc...

 © 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.