Comunitat de negocis de la Regió Metropolitana de Barcelona que ajuda a professionals, empreses i altres entitats a crear xarxa, trobar nous contactes, establir relacions duradores i desenvolupar oportunitats de negoci.

Està formada per professionals (empreses, entitats) de perfils diversos (economistes, gestors, enginyers, psicòlegs, periodistes, científics…) amb experiència en múltiples àrees funcionals de l'empresa i capacitat per a la prestació d'un ampli portafoli de serveis.

30Virtual fomenta el treball multidisciplinari i la cooperació entre professionals de disciplines diverses per generar els millors equips capaços de fer front, amb les garanties més grans, els diferents reptes que es presenten en el dia a dia de l'empresa.
Comunidad de negocios de la Región Metropolitana de Barcelona que ayuda a profesionales, empresas y otras entidades a crear red, encontrar nuevos contactos, establecer relaciones duraderas y desarrollar oportunidades de negocio.

Está formada por profesionales (empresas, entidades) de perfiles diversos (economistas, gestores, ingenieros, psicólogos, periodistas, científicos…) con experiencia en múltiples áreas funcionales de la empresa y capacidad para la prestación de un amplio portafolio de servicios.

30Virtual fomenta el trabajo multidisciplinar y la cooperación entre profesionales de disciplinas diversas para generar los mejores equipos capaces de hacer frente, con las mayores garantías, los diferentes retos que se presentan en el día a día de la empresa.

Serveis de l'àrea...   Servicios del área...

altres  /  otros

         
         
         
         
         
         
         © 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.