Ens adrecem als gestors d’agrupacions professionals, associacions empresarials (territorials o sectorials), clústers... amb l’objectiu que esdevinguin verdaders “entorns de confiança” i facilitin la identificació de sinergies  (oportunitats comercials, productives, logístiques, tecnològiques, financeres...) que es puguin concretar en aliances o projectes col·laboratius:

 • Impuls d’iniciatives grupals / territorials d’interès pels membres de l’entitat.
 • Dinamització: organització de trobades (networking), programes formatius o altres esdeveniments professionals (jornades, tallers, seminaris...)
 • Connexió amb altres agents (partners) de l’entorn (ecosistema) que ofereixen programes i serveis de suport als seus associats..
 • Cerca de col·laboradors i experts (àrees d’innovació, finançament, màrqueting, organització, RRHH...) que puguin informar, orientar o assessorar als seus associats.
 • Millora de la comunicació y del posicionament de l’entitat projectant al màxim els seus serveis, capacitats, èxits, alertes… als seus propis canals, als de 30Virtual.net, o a qualsevol altre mitjà del seu entorn territorial o sectorial. (fixació d’objectius, anàlisi de l’activitat, selecció de continguts, planificació...)
 • Suport a la gestió de webs, blogs i xarxes socials: conceptualització, anàlisi, elaboració (redacció) i publicació (canals propis, 30Virtual i/o tercers) de continguts
 • Suport a la cerca de finançament i altres programes públics o privats de suport a la seva activitat.Nos dirigimos a los gestores de agrupaciones profesionales, asociaciones empresariales (territoriales o sectoriales), clústeres... con el objetivo de que se conviertan en verdaderos “entornos de confianza” y faciliten la identificación de sinergias (oportunidades comerciales, productivas, logísticas, tecnológicas, financieras ...) que se puedan concretar en alianzas o proyectos colaborativos:

 • Impulso de iniciativas grupales / territoriales de interés por los miembros de la entidad.
 • Dinamización: organización de encuentros (networking), programas formativos u otros eventos profesionales (jornadas, talleres, seminarios...)
 • Conexión con otros agentes (partners) del entorno (ecosistema) que ofrecen programas y servicios de apoyo a sus asociados.
 • Búsqueda de colaboradores y expertos (áreas de innovación, financiación, marketing, organización, RRHH...) que puedan informar, orientar o asesorar a sus asociados.
 • Mejora de la comunicación y del posicionamiento de la entidad proyectando al máximo sus servicios, capacidades, logros, alertas… en sus propios canales, en los de 30Virtual.net, o en cualquier otro medio de su entorno territorial o sectorial. (fijación de objetivos, análisis de la actividad, selección de contenidos, planificación...)
 • Apoyo a la gestión de webs, blogs y redes sociales: conceptualización, análisis, elaboración (redacción) y publicación (canales propios, 30Virtual y/o terceros) de contenidos
 • Apoyo a la búsqueda de financiación y otros programas públicos o privados de soporte a su actividad.
© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.